Átfogó grafikai és dekorációs
megoldások kompromisszumok nélkül

általános szerződési feltételek

melyek kiterjednek a Press-Hair kft., (tová́bbiakban Boom Studio) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. Boom Studio a megrendelő számára a szerződésben vagy az árajánlatban meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Boom Studio-val kötött szerződés vagy a írásos megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Boom Studio közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben megrendelő és Boom Studio jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Boom Studio és megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Az ÁSZF megtalálható minden árajánlat mellékletekén. Megrendelő, az írásos megrendelésükkel egyidejűleg elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, megértették, azokat elfogadták és kötelezettséget vállalnak azok betartására. A Boom Studio fenttartja a jogot az ÁSZF módosítására, a módosítás a meglévő szerződésekre nem vonatkozik. Az árajánlat adás kizárólag írásban történik. A megrendelést és az adott munkával kapcsolatos módosítást, változtatást kizárólag írásban fogadja el a Boom Stúdió. 

Jelen ÁSZF hatályos 2022. január 01. napjától visszavonásig illetve módosításig.

Árajánlat kérés, árajánlat adás

Az árajánlat kérése illetve az árajánlat adása előkészíti, egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a megvalósításhoz szükséges anyagokat.

Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott levélnek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges, valamint az igényelt megvalósítási határidőt, továbbá megrendelő megadja a cégnevet, számlázási címet, adószámot, kapcsolattartót, annak elérhetőségét. 

Helyszíni felmérés estén a Boom Studio kiszállási díjat számlázhat ki melyet érdemi munka létrejöttének hiányában egyszeri, 15.000,- Forint+áfa összegben állapít meg minden esetben. 

Hiányos, elégtelen árajánlat kérése esetén Boom Studio igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket, valamint meghatározza, összefoglalja a Boom Studio rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét.

Boom Studio kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára. Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Boom Studio-t nem terheli felelősség, ilyen esetben Boom Studio jogosult indokolt költségei megtérítésére.

A pontos igények (tartalmi, formai, határidő) meghatározása alapján készített ajánlat megrendelő általi írásos (e-mail) elfogadását tekinti a szolgáltató megrendelésnek. Megrendelőtől beérkezett anyagok, illetve Boom Studio archívumából hivatkozott anyagok felhasználhatóságáról Boom Studio minden esetben meggyőződik, minőségi kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi megrendelőnek.

Megrendelő által küldött grafikai anyagokból való nyomtatás

Amennyiben a megrendelő saját maga által készített grafikai anyagot vagy saját forrásból nyomtatásra hozott grafikai anyagból rendel, azért a Boom Studio semmilyen felelősséget nem vállal. Ideértve a színhelyesség vagy felbontás beli problémákat. Ebből megrendelésre próbanyomatot állítunk elő amelynek díja az árajánlatban pontosan szerepel. Bármilyen jellegű digitális szerkesztés válik szükségessé a hozott anyag kapcsán a Boom Studio írásban tájékoztatja a megrendelőt és szükség esetén ajánlatot küld részére.

Szerzői jog

Minden munka esetében a végtermékek képezik a megrendelő tulajdonát (Kinyomtatott molinó, címke, gépjárműre felragasztott matrica… ).  A Boom Stúdió által készített kreatív,- mint szellemi termék – minden esetben a Boom Studio tulajdona marad. A megrendelő a folyamatban lévő munka kreatívjait és a végleges kreatívot sehol nem használhatja fel! Ha a megrendelő, a Boom Stúdió által előállított eredeti forrásanyag tulajdonjogát is meg kívánja szerezni, ennek díja kiszámlázásra kerül, ami a mindenkori megrendeléshez kapcsolódó, grafikai munkadíjának minimum 10 szerese.

A Boom Stúdió a megrendelt kreatívokat saját célra felhasználhatja (pl.: facebook post, weboldara kihelyezés…) 

A Boom Stúdió jogosult az általa legyártott termékekre a megrendelő külön engedélye nélkül saját nevét, logóját, webcímét elhelyezni. Amennyiben a megrendelő ez nem engedélyezi azt írásban jelzi a Boom Studio felé.

Határidők

A árajánlat írásos megrendelése esetén a Megrendelő és a Boom Studio egyezteti a határidőket. Esetleges nyomdai előkészítés vagy kreatív első leadásának időpontját. A végtermék legyártásának időpontját -amennyiben kreatív is készül a munkához- befolyásolja a korrektúrák száma. A Boom Stúdió a munka mértékétől függően előleget kérhet melynek összege a munkához kapcsolódó nyersanyagok illetve munkadíjaktól függ.

Korrektúra

A Boom Studio a megrendelt munkákról -amelyet grafikailag tervezni kell- minden esetben korrektúrát küld a megrendelőnek. A megrendelő vállalja, hogy 24 órán belül válaszol a kapott korrektúrára. A Boom Graphic Stúdió a levélváltások számát 4 levélváltásban maximalizálja, azaz 4 a Boom Stúdió, 4 a megrendelő részéről. Amennyiben a Megrendelő 4 levélváltásból nem tudja lezárni a megrendelt kreatívját megjelenik 48 órán belül a Boom Studio telephelyén és személyes konzultáció keretében ezt megteszi. Amennyiben korrektúrafordulók és a személyes megjelenés a megrendelő által kitolódnak nem tartja a 24, 48 órákat, úgy a Boom Studio állás ídőt számlázhat ki, melynek összege 50 Euro/nap.

Elállás jog

A Megrendelő az írásos megrendelés után részben vagy egyáltalán nem állhat el a megrendeléstől. Amennyiben a Megrendelő el akar állni a megrendeléstől azt írásban jelzi a Boom Studio felé. A Boom Studio dönti el, milyen arányban köteles megfizetni a megrendelő a megrendelt, folyamatban lévő munkát. Bizonyos esetben a megrendelő a Boom Studio által kiküldött árajánlatban szereplő összeg 100%-át köteles megfizetni.

Számlázás, fizetési feltételek.

A Boom Studio alapesetben az árú vagy a megrendelt szolgáltatás átadásakor állítja ki a készpénzes/utalásos számlát, melyet a megrendelő a számla átvételekor megfizet. Bizonyos esetekben a Boom Stúdió átutalásos számlát állít ki, melyet a megrendelő az áru vagy szoláltatás átvételtől számított 3 napon belül kiegyenlít. Eltérő esetekben az átutalás időtartama változhat, ezt írásban egyezteti a Boom Studio és a megrendelő.

Garancia

Gépjárműre telepített matrica esetén a megrendelő az átadás után 4 héttel felveszi a kapcsolatot a stúdióval majd előre egyeztetett időpontban. visszahozza a Boom Stúdió telephelyére az autót ellenőrzésre, ilyenkor az esetleges problémák még javíthatóak. A Boom Studio szakembere átvizsgálja az autót és ha telepítésből adódó hibát észlel, azt korrigálja. Külső behatások, karcolódások, tépések nem tartoznak a garancia körébe. Amennyiben a megrendelő nem jelenik meg a megbeszélt időponton a gépjárművel, abban az esetben a garanciát a későbbiekben nem érvényesítheti.

Molinók és egyéb kültéri nyomatokra 1 év garancia van ami érinti a fakulást, normál időjárási körülmények között. Szakadásból, rongálásból adódó károk nem tartoznak a garancia körébe. A Boom Studio nem vállal semmilyen garanciát a megrendelő vagy a megrendelő által harmadik személy által telepített matricákra. Minden garanciális problémáról jegyzőkönyv készül.

Egyéb rendelkezések

Felek az esetleges vitákat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Váci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.